قاتل سفیدی که نباید روی میز غذا بگذارید!

قاتل سفیدی که نباید روی میز غذا بگذارید!

نتیجه یک مطالعه ۲۴ ساله نشان می دهد احتمال مرگ زودرس در افرادی که نمک کمتری مصرف می کنند، ۲۵ درصد کمتر از افرادی است که به غذاهای شور تمایل دارند. میزان مصرف نمک در روز باید کمتر از دو هزار و ۳۰۰ میلی گرم باشد. مطالعات قبلی مضرات نمک در رژیم غذایی را بارها تایید کرده اند؛ ولی حاصل یک مطالعه ۲۴ ساله توسط محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نشان می دهد احتمال…

بیشتر بخوانید