آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۵: آشنایی با انواع Exception ها

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۵: آشنایی با انواع Exception ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی انواع Exception ها در زبان جاوا آشنایی با مفاهیم Compile-time و Runtime آشنایی با NullPointerException آشنایی با NumberFormatException آشنایی با ArrayIndexOutOfBoundsException به طور کلی Exception ها را می توان به دو گروه اصلی Checked و Unchecked دسته بندی کرد. در واقع منظور از Checked Exception ها Exception هایی هستند که در حین Compile-time رخ می دهند که از آن جمله می توان به IOException و SQLException اشاره کرد….

بیشتر بخوانید