برچسب:, , , , , , , , ,

آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد

آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد

دانشمندان اولین ملت فضایی را تشکیل دادند، و هر فردی می تواند شهروند آن شود. این کشور آسگاردیا...