برچسب:, , , , , , ,

حشره خوراکی درچین هر کیلو ۸۰ میلیون تومان

‌حشره خوراکی درچین هر کیلو ۸۰ میلیون تومان! +عکس

چقدر حاضرید بابت یکی از کِرم اشتها آور که در سر لارو حشرات رشد می کنند، هزینه کنید؟ قطعا بسیار...