برچسب:, , , ,

پروانه ساخت هیس! پسرها فریاد نمی‌زنند صادر شد

پروانه ساخت هیس! پسرها فریاد نمی‌زنند صادر شد

پروانه ساخت فیلم هیس! پسرها فریاد نمی‌زنند پوران درخشنده صادر شد. این کارگردان مدتی قبل و پس...