برچسب:, , , , , , ,

نامزد‌های ۹ بخش اسکار

زمان انتشار لیست کوتاه نامزد‌های ۹ بخش اسکار مشخص شد

برای اولین بار آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فهرست کوتاه نامزد‌های ۹ بخش اسکار را در یک زمان...