آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۶: دستورات try, catch, finally در جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۶: دستورات try, catch, finally در جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Exception Object در جاوا آشنایی با مفهوم Handle کردن نحوه حذف یک Exception در آموزش گذشته پروژه ای طراحی کردیم که در آن یک ArithmeticException وجود داشت بنابراین برنامه ما Crash کرد. اکنون ببینیم اگر همین برنامه را به استفاده از دستور ات try, catch, finally بنویسیم چه اتفاقی خواهد افتاد:

همانطور که می بینیم ابتدا دستوری که قرار است عبارت This is my first output! را…

بیشتر بخوانید

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۵: آشنایی با انواع Exception ها

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۵: آشنایی با انواع Exception ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی انواع Exception ها در زبان جاوا آشنایی با مفاهیم Compile-time و Runtime آشنایی با NullPointerException آشنایی با NumberFormatException آشنایی با ArrayIndexOutOfBoundsException به طور کلی Exception ها را می توان به دو گروه اصلی Checked و Unchecked دسته بندی کرد. در واقع منظور از Checked Exception ها Exception هایی هستند که در حین Compile-time رخ می دهند که از آن جمله می توان به IOException و SQLException اشاره کرد….

بیشتر بخوانید

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۳: نحوه ایجاد یک Thread

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۳: نحوه ایجاد یک Thread

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: نحوه ایجاد یک Thread آشنایی با Interface یی تحت عنوان Runnable آشنایی با متدهای run و start پس از آشنایی با مفاهیم Thread و Interface در دو آموزش گذشته، در این آموزش قصد داریم تا به صورت عملی اقدام به ساخت یک Thread نماییم. به طور کلی می توان گفت که به دو روش مختلف می توانیم اقدام به ساخت یک Thread نماییم. روش اول به این صورت است…

بیشتر بخوانید