برچسب:, , , , , , ,

دوست پسر سابق دختر جوان با 3 نفر دیگر شب بعد از بله برون به او تجاوز کردند

دوست پسر سابق دختر جوان با ۳ نفر دیگر شب بعد از بله برون به او تجاوز کردند

دخترجوان شب بعد از بله برون توسط ۴ پسر مورد تجاوز قرار گرفت. دختر ۱۹ ساله ای که لرزش دستانش...

هومن در حال تجاوز به من بود که برادرش رسید و او را در حمام زندانی کرد و خودش مرا آزار داد!

هومن در حال تجاوز به من بود که برادرش رسید و او را در حمام زندانی کرد و خودش مرا آزار داد!

هومن در حال تجاوز به من بود که…. از روزی که قرار شد حسابی برای کنکور درس بخوانم مادر بیچاره...

فرشید و کریم با پرشیای سفید به زور مرا سوار کردند و به باغ بردند!

فرشید و کریم با پرشیای سفید به زور مرا سوار کردند و به باغ بردند!

پسر جوان که به اتهام آزار و اذیت دختر جوان با همدستی دوستانش تحت تعقیب پلیس است وقتی در برابر...