آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۴: آشنایی با مفهوم Exception در زبان برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۴: آشنایی با مفهوم Exception در زبان برنامه نویسی جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Exception در زبان برنامه نویسی جاوا آشنایی با دستورات try, catch, finally در این آموزش با مفهومی تحت عنوان Exception در زبان برنامه نویسی جاوا آشنا خواهیم شد. به طور کلی در زبان جاوا به منظور مواجهه با Error ها از چیزی تحت عنوان Exception استفاده می کنیم. معادل فارسی واژه Exception برابر است با “استثناء” و در زبان جاوا به “رویدادی گفته می شود که در پروسه…

بیشتر بخوانید