آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۶: دستورات try, catch, finally در جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۶: دستورات try, catch, finally در جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Exception Object در جاوا آشنایی با مفهوم Handle کردن نحوه حذف یک Exception در آموزش گذشته پروژه ای طراحی کردیم که در آن یک ArithmeticException وجود داشت بنابراین برنامه ما Crash کرد. اکنون ببینیم اگر همین برنامه را به استفاده از دستور ات try, catch, finally بنویسیم چه اتفاقی خواهد افتاد:

همانطور که می بینیم ابتدا دستوری که قرار است عبارت This is my first output! را…

بیشتر بخوانید