دسته:آموزش

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۳: پروژه محاسبه مصرف سوخت خودرو با استفاده از Constructor ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: به کارگیری از Constructor ها در برنامه نویسی به کارگیری از دستور...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۲: آشنایی با دستور super در بحث وراثت در زبان برنامه نویسی

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی دستور super در زبان جاوا استفاده از کلید واژه super در...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۱ : Constructor ها در زبان جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Constructor در زبان برنامه نویسی جاوا آشنایی با کلید واژه...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۰: تفاوت میان Local Variable ها و Field ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Local Variable ها و Field ها در زبان جاوا تفاوت متغیرهای Local و...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۹: آشنایی با دستور return در متدها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی دستور return در زبان جاوا معرفی متدهایی که می توانند...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۸: اضافه کردن پارامتر به متد ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی پارامتر در متدهای جاوا اهمیت استفاده از پارامترها...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۷: آشنایی با متدها در زبان برنامه نویسی

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی متدها در زبان برنامه نویسی جاوا آشنایی با اجزای تشکیل...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۶: آشنایی با سطوح دسترسی در زبان جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Modifier ها در زبان برنامه نویسی جاوا مقایسه سطوح دسترسی...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۵: نحوه Cast کردن یک شیئ به یک متغیر

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی کلاس های مرتبط با هر یک از Primitive Type ها معرفی متدهای...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۳۴: آشنایی با مفهوم Cast در زبان جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Cast در زبان برنامه نویسی جاوا آشنایی با Destination و Source پس...