دسته:آموزش

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا- قسمت ۵۲: نحوه ساخت یک Interface در جاوا

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: نحوه ایجاد یک Interface نحوه ایجاد یک متد در یک Interface نحوه اجرا...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۱: معرفی کلاس Thread در جاوا‎

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: ۱٫ معرفی کلاس Thread ها در زبان برنامه نویسی جاوا ۲٫ چند مثال...

آموزش جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۵۰: معرفی Constant ها در زبان برنامه نویسی جاوا‎

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی Constant ها در زبان برنامه نویسی جاوا نحوه ایجاد یک Constant...

آموزش جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۹: آشنایی با کلید واژه final

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی کلید واژه final در زبان برنامه نویسی جاوا کاربردی های...

آموزش جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۸: نحوه به کارگیری از کلید واژه static در متدها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: ساخت شیئ از روی یک کلاس آشنایی عملی با کلید واژه static نحوه به...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۷: نحوه به کارگیری از کلید واژه static در متغیرها در پروژه باشگاه ورزشی

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی کلید واژه static در زبان جاوا به کارگیری از Constructor ها در...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۶: بررسی دستور enum در قالب پروژه نتایج تیم های پیروزی و استقلال‎

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفیenum در جاوا موارد استفاده از دستور enum نحوه فراخوانی...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۵: بررسی کلاس Math قسمت دوم

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: آشنایی بیشتر با کلاس Math معرفی متدهای مرتبط با کلاس Math در...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۴: آشنایی با انواع Import و بررسی کلاس Math قسمت اول

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: معرفی کلاس Math در زبان جاوا معرفی متدهای مرتبط با کلاس Math در...

برنامه نویسی جاوا

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت ۴۳: پروژه محاسبه مصرف سوخت خودرو با استفاده از Constructor ها

اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: به کارگیری از Constructor ها در برنامه نویسی به کارگیری از دستور...