دسته:پزشکی

تبدیل آیفون به یک آشکار ساز انگل خونی

ویزیت یک متخصص خون هزینه بالایی دارد و در مناطق فقیر آفریقا خیلی ها استطاعت مالی برای آن را...

استفاده از رگ مصنوعی در قلب

مسدود شدن رگهای خون رسان قلب یکی از بیماریهای خطرناک حال حاضر است و درمان معمول آن بالون زدن...