دسته:عجایب

پسر میلیاردر چینی برای سگش 8 آیفون 7 خرید

پسر میلیاردر چینی برای سگش ۸ آیفون ۷ خرید

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار نامساعد و نابرابری به سر می...

شبیه ترین فرد به شیطان که شب‌ها اجازه رفت و آمد در خیابان را ندارد!

شبیه ترین فرد به شیطان که شب‌ها اجازه رفت و آمد در خیابان را ندارد!

این روزها عکس‌های مردی که خودش را شبیه شیطان کرده است در برخی رسانه‌ها منتشر شده اما این چه...