۱۰ راهکار موثر برای کاهش ترس در کودکان

تمامی کودکان در دوره‌هایی از رشد، ترس را تجربه می‌کنند. ترس ممکن است باعث اختلالاتی در خواب و تغذیه کودک شود. پدر و مادر بایستی با مراقبت همه جانبه از کودک، دلیل ترس و نگرانی او را تشخیص دهند و با صحبت، همفکری و ارائه راهکار مناسب، باعث کاهش ترس در کودکان شوند.  بمباران، جنگ، … ادامه خواندن ۱۰ راهکار موثر برای کاهش ترس در کودکان