اگر کودک رابطه جنسی پدر و مادر خود را دید ، چه باید کرد؟

در صورتی که کودک رابطه جنسی پدر و مادر خود را  ببینیداثرات منفی در روان فرزندتان خواهد داشت، البته این به میزان زیادی بستگی به رفتار شما دارد! مهم است که پدر و مادر ها از ابتدا احتیاط لازم را داشته باشند و زمان و محیطی امن را برای برقراری رابطه ی زناشویی شان انتخاب کنند. … ادامه خواندن اگر کودک رابطه جنسی پدر و مادر خود را دید ، چه باید کرد؟