در ناباروری خانم ها چه عواملی دخیل هستند؟

علل ناباروری خانم ها به ساختارهای مختلف مسیر باروری از جمله تخمدان ها، لوله های فالوپ، رحم یا دهانه رحم باز می گردد. درمان ناباروری زنان مبتنی بر شناسایی علل ناباروری در زنان می باشد. ما مقاله پیش رو قصد دارد تا علل ناباروری در زنان و عوامل موثر بر ناباروری در آن ها را مورد بررسی قرار دهد. پس … ادامه خواندن در ناباروری خانم ها چه عواملی دخیل هستند؟