با انواع بیماری های مقاربتی و علائم و راههای درمان آن ها آشنا شوید!

بیماری های مقاربتی، عفونتی است که در اثر ارتباط جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. بیماری های مقاربتی زنان و بیماری های مقاربتی مردان در ارتباطات جنسی بسیار شایع است، شما با ایجاد رابطه جنسی با شخصی که به بیماری های مقاربتی مبتلاست، در خطر ابتلا قرار می گیرید. عفونت های مقاربتی … ادامه خواندن با انواع بیماری های مقاربتی و علائم و راههای درمان آن ها آشنا شوید!