هر چه که باید در مورد روزه و شیردهی در ماه رمضان بدانید

در بحث روزه و شیردهی مادران شیرده توصیه می‌شود که مادران شیرده در شش ماه اول تولد نوزاد و تا قبل از غذاخور کردن شیرخوار، روزه نگیرند زیرا ممکن است به خود و فرزندشان آسیب وارد کنند. در این مقاله توضیحاتی در مورد تاثیر روزه داری بر شیر مادر، رژیم غذایی مادران شیرده و نظر … ادامه خواندن هر چه که باید در مورد روزه و شیردهی در ماه رمضان بدانید