چرا وقتمان هدر می رود؟ ۱۰ راه مدیریت زمان های مرده

آیا تا به حال احساس کرده اید که وقت کافی برای انجام امور مهم روزمره تان ندارید؟ آیا مدام در حال انجام مسئولیت های همیشگی هستید و برای خودتان زمانی ندارید؟ آیا مدام حس می کنید که زمان خود را هدر می دهید؟ خب باید بگویم این فقط شما نیستید که چنین احساسی دارید. در … ادامه خواندن چرا وقتمان هدر می رود؟ ۱۰ راه مدیریت زمان های مرده