پیش نیاز های مهم برای یادگیری برنامه نویسی: تایپ ده انگشتی و زبان انگلیسی

حال که ما تصمیم گرفته ایم به دنیای بی انتها و لذت بخش برنامه نویسی قدم بگذاریم، لاجرم نیاز داریم تا در کنار اصول و مفاهیم برنامه نویسی به علوم و مهارتهای جانبی که به حرفه ما کمک می کنند نیز نیم نگاهی داشته باشیم. در حقیقت در کنار فراگیری زبان برنامه نویسی جاوا، می … ادامه خواندن پیش نیاز های مهم برای یادگیری برنامه نویسی: تایپ ده انگشتی و زبان انگلیسی