چگونه در مسافرت خوش تیپ باشیم؟

سفر کردن علاوه بر اینکه فرصت مناسبی برای ریلکس کردن و دور شدن از مشغله های روزمره است، بلکه می تواند زمانی برای پوشیدن لباس های رنگارنگ و متفاوت از زندگی روزمره باشد. برای برخی از افراد، تصمیم اینکه چه چیزهایی جمع کنند، سخت است. حتی گاهی باعث می شود بیش از حد لباس با … ادامه خواندن چگونه در مسافرت خوش تیپ باشیم؟