تعطیلات کجا بریم؟ جاذبه‌ های گردشگری بندر ترکمن

بندر ترکمن یکی از شهرهای استان گلستان است که رضاشاه با نام بندرشاه راه‌ اندازی کرد و قصد آن توسعه اقتصادی این منطقه بود. مساحت این شهر به حدود ۱۸ هزار کیلومترمربع است و جمعیت آن چیزی در حدود ۵۵ هزار نفر است. بندر ترکمن یکی از شهرهای شمالی قرار گرفته در بخش غربی استان … ادامه خواندن تعطیلات کجا بریم؟ جاذبه‌ های گردشگری بندر ترکمن