چطور بخوابیم؟ / بهترین حالت خوابیدن چیست؟

صحیح ترین روش ها و حالات خوابیدن چیست؟ مزیت ها و مشکلات خوابیدن در هر حالت چیست؟  به صورت طاق باز می خوابید یا به پهلو؟ پا ها را به داخل شکم جمع می کنید؟ آیا می دانید بهترین حالت خوابیدن کدام حالت است؟ چه حالتی برای کمر درد، گردن درد و سایر مشکلات سلامتی مناسب … ادامه خواندن چطور بخوابیم؟ / بهترین حالت خوابیدن چیست؟