سندرم متابولیک چیست و آیا با تمرینات یوگا قابل درمان است؟

افرادی که تمرینات یوگا را انجام می دهند همیشه به دنبال درک این موضوع هستند که یوگا چگونه می تواند برای بدن و ذهنشان مفید باشد. علم در این باره چه می گوید؟ یکی از مطالعات جدید انجام شده بر روی نحوه تحت تاثیر قرار دادن تمرینات یوگا بر روی افرادی تمرکز کرده است که … ادامه خواندن سندرم متابولیک چیست و آیا با تمرینات یوگا قابل درمان است؟