چطور از کسی که دوستمان ندارد دل بکنیم؟

علاقمند شدن به کسی که نمی توانید او را داشته باشیم تاثیرات منفی روی اعتماد به نفس می گذارد. دیگر شاد نیستیم، از خودتان راضی نیستیم و در نهایت افسرده و غمگین می شویم. باید هر چه زودتر از شر این احساسات منفی و کسی که دوستمان ندارد خلاص شویم. در این مطلب به شما … ادامه خواندن چطور از کسی که دوستمان ندارد دل بکنیم؟