آیا ایربگ خودرو در تصادف منجر به مرگ سرنشنیان می شود؟

در هنگام خرید خودرو جدید بسیاری از ما به دنبال تعداد کیسه‌های هوا مورد استفاده در آن هستیم چراکه اعتقاد داریم ایربگ خودرو می‌تواند برای ما امنیت را فراهم کند. در هنگام تصادف سر شما به‌جای برخورد با فرمان، داشبورد و یا درب خودرو با یک بالش نرم پر از هوا برخورد می‌کند، مسلما این … ادامه خواندن آیا ایربگ خودرو در تصادف منجر به مرگ سرنشنیان می شود؟