علی و معشوقه اش یاسمین به قتل وحشیانه همسر علی در جنگل اعتراف کردند! + عکس

مردی که با همدستی معشوقه ‌اش ، همسر خود را با ضربات چکش به‌قتل رسانده و جسدش را پس از قطعه قطعه کردن به آتش کشیده بود، دستگیرشد. «علی آکشار»- ۲۷ ساله- متهم است درجریان درگیری و مشاجره شدید خانوادگی، همسر۲۶ ساله‌اش را با چکش به قتل رسانده است، بعد هم با همدستی معشوقه‌اش «یاسمین … ادامه خواندن علی و معشوقه اش یاسمین به قتل وحشیانه همسر علی در جنگل اعتراف کردند! + عکس