با شهره قرار گذاشتم ولی عمویش آمد و مرا به خانه متروکه برد و ..!

با شهره قرار گذاشتم ولی عمویش آمد و مرا به خانه متروکه برد و ..!پسر جوان که با دختر جوانی در مؤسسه زبان انگلیسی آشنا شده بود، فکر نمی‌کرد از سوی عموی وی مورد آدم‌ربایی و کتک‌کاری قرار بگیرد. چندی قبل پسر جوانی سراسیمه به اداره پلیس مراجعه کرد و از مردی به اتهام آدم‌ربایی … ادامه خواندن با شهره قرار گذاشتم ولی عمویش آمد و مرا به خانه متروکه برد و ..!