عروس ۱۴ ساله از اتاق حجله داماد ۵۰ ساله فرار کرد!

فرار عروس ۱۴ ساله از اتاق حجله :  تمام روزهایم سیاه بود و هیچ روزنه امیدی نداشتم.به فکر راهی بودم تا بتوانم خودم را از آن جهنمی که پدرم باعث و بانی اش بود، خلاص کنم.منتظر بودم تا در فرصت مناسب نقشه خود را عملی کنم… در یک خانواده فقیر، تنگدست و پرجمعیت بزرگ شدم، … ادامه خواندن عروس ۱۴ ساله از اتاق حجله داماد ۵۰ ساله فرار کرد!