گفتگو با کفتار شب های تهران / راننده فراری مزدا از تجاوز به ۸ زن می گوید + عکس

کفتار شب های تهران برای پرده برداری از راز جنایات خود مقابل دوربین قرار گرفت اما زمانی که به نام مادر خود رسید بغضش شکست. بی صبرانه منتظر دیدنش بودیم، توصیفات گوناگونی از او می شد، از دستگیری جنجالیش با شلیک ۲۲ گلوله تا آزارهای وحشت آور زنان توسط او که سکوت شب های تهران … ادامه خواندن گفتگو با کفتار شب های تهران / راننده فراری مزدا از تجاوز به ۸ زن می گوید + عکس