رابطه نامشروع نادیای ۲۷ ساله با مرد میانسال او را به کشتن داد! + عکس

حکم قصاص مرد میانسال که زن جوان را به طرز فجیعی کشته و هنگام انتقال جنازه به بیرون از خانه اش از سوی همسایه ها رسوا شده بود، در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. به گزارش گروه حوادث رکنا، رسیدگی به این ماجرا از عصر هجدهم اردیبهشت ۹۳ به دنبال تماس … ادامه خواندن رابطه نامشروع نادیای ۲۷ ساله با مرد میانسال او را به کشتن داد! + عکس