کیست کورتیکال کلیه چیست و چگونه درمان می شود؟

کیست کورتیکال کلیه یک بیماری شایع است که در سنین و جنسیت های مختلف ممکن است به وجود آید. نام این کیست بر اساس محل به وجود آمدن آن، کورتکس کلیوی ، نامگذاری شده است. کورتکس کلیوی در خارج از کلیه قرار دارد و مسئول فیلتر کردن خون و حذف سموم از بدن است. کیست … ادامه خواندن کیست کورتیکال کلیه چیست و چگونه درمان می شود؟