انتشار ویدیویی از دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی خبرساز شد/ علت خودکشی چه بوده؟

انتشار فیلمی از دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی اگرچه به ظاهر ابعاد جدیدی از این اتفاق را مشخص کرده اما همزمان بر ‏ابهامات آن نیز افزوده است.‏ در فیلم مذکور هیچ نشانه ای از رفتار غیرعادی در دو دختری که قصد خودکشی دارند، دیده نمی شود. ‏نه حالت غیرعادی ناشی از مصرف مواد روانگردان … ادامه خواندن انتشار ویدیویی از دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی خبرساز شد/ علت خودکشی چه بوده؟