چگونه بصورت همزمان صدای ویدیوهای اینستاگرام را قطع و وصل کنیم؟

اینستاگرام با انتشار نسخه جدید نرم افزارش تغییری در مدیریت صدا ایجاد کرده است که شاید تا به حال متوجه آن نشده باشید.اینستاگرام به تازگی نسخه  ۱۶٫۰٫۰٫۱٫۹۰خود را منتشر و قابلیت قطع و وصل همزمان صدای ویدیوهای اینستاگرام در آن گنجانده شده است. در ادامه با ما همراه شوید. در نسخه جدید، اینستاگرام در پخش … ادامه خواندن چگونه بصورت همزمان صدای ویدیوهای اینستاگرام را قطع و وصل کنیم؟