آیا جنسیت جنین بر سیستم ایمنی مادر اثر دارد؟

آیا جنسیت جنین می‌تواند سیستم ایمنی مادر را تحت تاثیر قرار دهد؟ مطالعه‌ای جدید نشان داده که بین جنسیت جنین و واکنش سیستم ایمنی مادر به بیماری‌ها، ارتباط وجود دارد. با ما در ادامه همراه شوید.  تیمی از پژوهشگران دانشگاه ایالتی اوهایو، بررسی کردند که آیا بین جنسیت جنین و سیستم ایمنی مادر ارتباطی وجود … ادامه خواندن آیا جنسیت جنین بر سیستم ایمنی مادر اثر دارد؟