سوراخ کنار دوربین آیفون چیست و چه کاراِیی دارد؟

شاید سوراخ کنار دوربین آیفون یکی از آن قسمت‌هایی است که هرگز متوجه آن نشده باشید، اما همین سوراخ کنار دوربین، هدف‌های بسیار مهمی را دنبال می‌کند که شاید دانستن آن برای شما هم جالب باشد. ظاهرا برخی از کاربران آیفون هرگز به پُشت گوشی خود نگاه نمی‌کنند اما اخیرا تعداد زیادی از کاربران آیفون … ادامه خواندن سوراخ کنار دوربین آیفون چیست و چه کاراِیی دارد؟