شستن سر در آرایشگاه خطر سکته مغزی را به همراه دارد!

مطالعات اخیر محققان نشان می دهد، خطر سکته مغزی در کمین افرادی است که سرهایشان را در سالن های آرایشگاه مورد شست و شو قرار می دهند. مرد ۴۵ ساله ای که پس از مراجعه به آرایشگاه و اصلاح دچار سکته مغزی شده بود، در این باره می گوید:پس از مراجعه به آرایشگاه و اصلاح … ادامه خواندن شستن سر در آرایشگاه خطر سکته مغزی را به همراه دارد!