نگاهی به انیمیشن پرحاشیۀ سوسیس پارتی

سوسیس پارتی تازه ترین انیمیشن پرسروصدایی است که نه تنها قبل از انتشار و در مدت زمانی که اخبار زیادی از آن به انتشار می‌رسید، خیلی پرحاشیه بود و توجه ها را به خود جلب کرده بود؛ بلکه پس از انتشار و به نمایش در آمدنش نیز پیش‌بینی می‌شود که در حوزه های زیادی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و همیشه تنور گفت‌وگو های دنیای سینما را گرم نگه دارد و نقل مجلسِ افرادی باشد که نسبت به عقیده و باورهای دینی خود تعصب دارند و سینه سپر می‌کنند تا سوسیس پارتی را بکوبند و نگذارند پای در ذهن جمع کثیری که بینندگانش هستند، بگذارند.

همان آواز ابتدایی انیمیشن Sausage Party که به اجرا درآمد و تک‌هدفِ زندگی مواد غذایی داخل فروشگاه مشخص شد، مخاطب دریافت که با یک مبحث عقیدتی – مذهبی روبه رو شده است و نباید به سادگی از کنارش عبور کند.

دوگانگی‌ای که در این بین برای مخاطب وجود داشت، این بود که سوسیس پارتی قرار است مهاجمی به سوی مذهب های رایج جهانی باشد؟ یا مدافعی برای آنها و تبلیغ اهذاب؟

ماجرای عمیق و غیرسطحی سوسیس پارتی دربارۀ تمام مواد غذایی درون یک فروشگاه است که پیرو یک عقیدۀ مذهبی، هرروزِ خود را با جشن و سرور آغاز می‌کنند و اینطور که پیداست با باورها و آرزوهای خود زندگی بسیار خوبی را سپری می‌کنند. زندگی‌ای که هرلحظه قرار است با به فروش رسیدن هریک از مواد غذایی، در پشت دروازه های این فروشگاه بزرگ و وسیع، بهتر شود و گویی غذاها را به رستگاری ابدی برساند. آن هم به کمک خدایانی از جنس انسان که دست برقضا، شیاطینِ واقعی هستند.

غذاهای درونِ فروشگاه، از سرنوشتِ پس از فروشِ خود خبر ندارند و تنها با باور کردن حرف هایی که در گوششان خوانده‌اند، بر این عقیده‌اند که همیشه باید تازگی خود را حفظ کنند تا هرچه زودتر به فروش برسند و با انسان ها روزگار خوشی را رقم بزنند.

تنوع غذایی محصولات درون فروشگاه، نمونه‌ای دقیق از جوامع مختلف انسانی موجود در دنیای واقعی (در زمان حال) است. از پوست‌رنگی های ستم دیده گرفته تا اعراب و یهودی ها و کش‌مکش هایشان برروی منطقۀ اورشلیم که البته در انیمیشن در قالب قفسه های طبقه بندی شده و راهروهای فروشگاه به نمایش درآمده است.

بیشتر مدت زمانِ انیمیشن در اوج است و آرامش طولانی مدتی در آن دیده نمی‌شود. در انتها هم که با یک پایان‌بندیِ فان و البته بزرگسالانه خاتمه می‌یابد.

نگاهی به انیمیشن پرحاشیۀ سوسیس پارتی

اما این پایان، پایانی برای فیلم بود؛ نه ختم ماجرای اصلی خط داستانی‌اش. سوال های بی‌پاسخ زیادی برای مخاطب باقی می‌ماند که به هیچ وجه منطقی نیست سازندگانِ انیمیشن بخواهند برای ساخت دنبالۀ انیمیشن برنامه‌ریزی کنند و آن را به تولید برسانند.

چون اینطور که پیداست، همین تیم سازندگیِ سوسیس پارتی باموفقیت توانسته تمام دق‌دلی هایش را در ساخته‌اش تخلیه کند، طعنه هایش را بی‌اندازد و سروصداهایش را هم به گوش جهان برساند. از همین رو تنها مشخص شدن سرنوشت مواد غذایی، آنقدر گنجایش ندارد که تایم یک ساعت و نیمیِ یک انیمیشن کامل را پر کند.

غذا ها به کجا تله‌پورت شدند؟ فلسفۀ آن نور های سبزرنگ انسان‌نما که در پایان مشاهده شد چیست؟ از همه مهم‌تر اینکه آیا بقیۀ غذاها در فروشگاه بدون مزاحت انسان‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ یا حتی اینکه بقیۀ غذا های موجود در سطح جهانِ خارج از فروشگاه نیز موفق می‌شوند همانند غذا های درون فروشگاه، از انسان‌ها که زمانی خدایشان بوده‌اند، انتقام بگیرند؟

این‌ها تماما سوالات بی‌پاسخی هستند که نمی‌توان پاسخ دقیقی برای آنها در نظر گرفت. این نامعلوم بودن را شاید عده‌ای دلیلی بر پیچیده بودن پایان‌بندی انیمیشن بدانند؛ اما در واقع می‌توان گفت باعث نقص در نتیجه‌گیری پایان انیمیشن شده است و پرده های سِن را پیش از پایانِ نمایش کشیده است.

لحظاتِ موزیکالی انیمیشن نیز جذابیت زیادی به دیگر بخش های وابستۀ انیمیشن بخشده‌اند و ویترینِ کمدی های بزرگسالانۀ پراکنده شده در سرتاسر انیمیشن را تکمیل می‌کنند. یکی از نکات مورد اهمیت و وجه تفاوت سوسیس پارتی نسبت به دیگر انیمیشن‌ها، رده‌بندی سنی آن است. سوسیس پارتی از همان ابتدای رونمایی‌اش اعلام کرد که انیمیشنی برای بزرگسالان است و کودکان نباید آن را تماشا کنند. موارد زیر دلایلی هستند که رده سنی بزرگسالان را به سوسیس پارتی اعطا کرده‌اند:

الفاظ رکیک و ادبیاتی که برای نوشتن دیالوگ های درون انیمیشن به کار رفته‌اند. سوسیس پارتی را باید یکی از رکیک ترین نمونه های دنیای سینما در نظر گرفت و جدّا آن را دور از دسترسِ کودکان قرار داد.

سکانس هایی که شامل حرکات و برخوردهای نامناسبی برای کودکان هستند و همچنین در سکانس های پایانی انیمیشن نیز به اوجِ خود می‌رسند.

موضوع اصلی شکل‌گیری داستان انیمیشن دارای فلسفه های عمیق و هدف‌داری است که مطمئنا کودکان قادر به تجزیه و تحلیل آن نخواهند بود و در بهترین شرایطِ درکِ ماجراهای انیمیشن توسط کودکان، باعث سردرگمی و یا حتی گمراهی آنان می‌شود.

طراحی های درون انیمیشن Sausage Party فانتزی‌اند و انیمیشن بودنِ خود را حفظ کرده‌اند، اما رنگ و لعابِ نشاط‌انگیز و شادابِ کودکانه را ندارند و مراتب جدی‌تر و بزرگسالانه ترند. از آن مهم‌تر اینکه شاهد صحنه های خشونت‌وار زیادی هستیم که به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن در سکانس های انیمیشن جای گرفته‌اند و واقعا تماشای آنها برای کودکان رنج‌آور است.

تیم گویندگی در این انیمیشن در بهترین سطح کیفی ممکن قرار دارد. به دلیل حضور اقشار مختلف نظیر اعراب، مکزیکی ها و شرقی ها و … در انیمیشن، فرایند تولید محتوای صوتی برای شخصیت‌ها بسیار باید پیچیده و سخت باشد. مخصوصا در صورتی که تمام شخصیت‌ها باید انگیسی صحبت کنند، اما لهجه‌ مادریِ خود را – به غلیظ ترین شکل ممکن! – حفظ کنند تا هرچه بیشتر معرفِ ویژگی های قشر خود در دنیای واقعی باشند. در موسیقی های متن انیمیشن هم نقصی به چشم نمی‌خورد و در تمام لحظاتِ حماسی و آرامش‌دهنده‌اش، تمِ کمدی انیمیشن را رعایت کرده است و با اتفاقات داستانی و جزئیاتِ محتوای هر سکانس، خودش را وفق داده و تا انتهای نمایشِ تقریبا یک ساعت و نیمی‌اش، مدام گوش‌هایتان را نمایش می‌دهد و مکملِ اصواتِ درحال پخش است.
نگاهی به انیمیشن پرحاشیۀ سوسیس پارتی

سازندگان با طعنه هایی که بوسیلۀ سوسیس پارتی به دنیای مذهبی‌ها می‌اندازند، هیچ محدودۀ قرمزی را رعایت نکرده‌اند و بلکه تا جایی که توانسته‌اند نیز زیاده روی کرده‌اند و عقیده های مذهبی اکثریت مردم جهان را هدف قرار داده‌اند و نخواسته‌اند به این موضوعِ مهم توجه کنند که هر بیننده‌ای ممکن است علاوه بر لذت بردنش از اتفاقات مهیج، کمدی و سرگرم‌کنندۀ سوسیس پارتی، تحت تاثیر فلسفه‌های نهفته در بطن داستان قرار بگیرند و حتی تا مرز تغییر زاویۀ دیدشان نسبت به برخی از عقاید مذهبی پیش بروند.

یکی نکات بسیار جالبی که توجه خیلی از طرفداران علم را به خود در خصوص این انیمیشن جلب می‌کند؛ حضور پروفسور هاوکینگ در این انیمیشن، در قالب یک آدامسِ بر روی ویلچر است. واقعا اگر در برخی از اتفاقات درون انیمیشن، این شخصیت حضور نداشت، کار ها به درستی پیش نمی‌رفتند و روند داستان متوقف می‌شد. پس این حرکت جالب سازندگان را هم می‌توان نکته‌ای مثبت و نوآورانه در خلق انیمیشن دانست و واقعا به عمقِ سوسیس پارتی پی برد.

سوسیس‌ پارتی، خنده‌دار، عمیق و البته بسیار بی‌رودربایستی است و بدون هیچ تعارفی هر حرفی را که برای گفتن داشته باشد بیان می‌کند. اگر با این توصیفات با دیدی خوب به این انیمیشن نگاه می‌کنید، هرچه زودتر تهیه‌ و تماشایش کنید که قرار است با یکی از جالب‌ترین انیمیشن‌هایی که تابحال دیده‎اید، مواجه شوید. انیمیشنی که نوآوری و تازگی در هر قسمتش به چشم می‌خورد و حرف های زیادی برای گفتن دارد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *