در مورد مربی ورزشی چه می دانید؟

شما با شنیدن نام مربی ورزشی به یاد چه کسی می‌افتید؟ احتمالاً به‌صورت ناخودآگاه ذهنتان سمت شخصی می‌رود که داخل باشگاه، تمامی ورزشکاران را به سمت انجام حرکات ورزشی صحیح هدایت کرده و برای آن‌ها برنامه ورزشی و تغذیه‌ایِ مخصوص ارائه می‌کند، اما این کل ماجرا نیست و هنوز زیر و بم‌های زیادی وجود دارد … ادامه خواندن در مورد مربی ورزشی چه می دانید؟