واژینیسموس چیست، چرا اتفاق می‌افتد و درمان آن چیست؟

اغلب زنان  واژینیسموس را به صورت انقباض و درد ناگهانی، در هنگام نزدیکی، توصیف می کنند. این مشکل ناشی از انقباض خود به خود و غیرارادی عضلات کف لگن است و اراده فرد در آن نقشی ندارد. این واکنش ممکن است در معاینه زنانه نیز ظاهر و مانع ورود اسپکولوم – وسیله معاینه داخلی – … ادامه خواندن واژینیسموس چیست، چرا اتفاق می‌افتد و درمان آن چیست؟