سندروم روپوش سفید یا پرفشاری وایت کت چیست؟

سندروم روپوش سفید یا پرفشاری وایت کت چیست؟

رفشاري خون شايعترين بيماري ارجاع دهنده بيماران به مطب پزشك است و ۴/۱ كل مردم پرفشاري خون را در طول زندگي تجربه ميكنند.

در جريان تشخيص و درمان فشار خون، اثر پرفشاري روپوش سفيد (White coat hypertension) يكي از معضلات پزشكي محسوب مي گردد، كه در اثر اضطراب بيمار از حضور در محيط پزشكي حاصل مي گردد و مي تواند سبب تشخيص اشتباه فشار خون و يا تغييرات درماني غير لازم گردد.

سندروم روپوش سفید در جوامع مختلف با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي و آشنايي افراد با محيط پزشكي درصد متفاوتي دارد. براي رفع اين معضل دور راه استفاده اندازه گيري ۲۴ ساعته فشار خون و يا اندازه گيري فشار خون در منزل پيشنهاد شده است.

با توجه به عدم مطالعه منتشر شده در اين زمينه در جامعه ايراني بر آن شديم تا اين اثر را مورد مطالعه قرار دهيم. در اين مطالعه شبه تجربي تعاد ۱۰۰ بيمار واجد شرايط تحقيق (۲۹ مرد و ۷۱ زن) در سنين ۳۲ تا ۸۱ ساله كه در مراجعه به درمانگاه دانشگاهي داراي فشار خون بالا بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ۱۵% بيماران بدون سابقه قبلي فشار خون و ۸۵% داراي سابقه قبلي و تحت درمان دارويي بودند.

فشار خون بيمار در مطب پس از دو بار گرفته شدن توسط پزشك به وسيله يك دستگاه فشار سنج جيوه اي و بالا بودن آن توسط پژوهشگر با همان دستگاه فشار سنج جيوه اي اندازه گيري و سپس فشار خون در منزل توسط همان دستگاه فشار سنج توسط پژوهشگر در شرايط يكسان اندازه گيري شد. يافته ها در فرم مخصوص ثبت گرديد و توسط آزمون تي زوجي بررسي شد.

نتايج نشان‌دهنده تفاوت معني داري بين فشار خون سيستولي (P<0.001) و فشار دياستولي (P<0.01) در مطب ومنزل در گروه تحت درمان دارويي و تفاوت معني داري در فشار خون سيستولي (P<0.001) درافراد بدون سابقه قبلي فشار خون وجود داشت. در كل تفاوت فشار خون سيستولي بيشتر از ۲۰ ميلي متر جيوه (اثر وايت كت سيستولي) در ۳۶%  بيماران و تفاوت فشار خون دياستولي بالاتر از ۱۰ ميليمتر جيوه (اثر وايت كت سيستولي) در ۴۳% بيماران مشاهده شد.

ارتباط معني داري ميان تفاوت فشار خون بيماران در مطب توسط پزشك و پرستار، براساس جسن و وضعيت درماني مشاهده نشد. تفاوت فشار خون دياستولي در افرادي كه دارو مصرف نكرده اند درمطب و منزل معني دار نبود. اين مطالعه نشانگر وجود اثر وايت كت به ميزان قابل توجه در بيماران مراجعه كننده كه تشخيص فشار خون براي آنها داده ميشود و يا تحت درمان فشار خون قرار هستند مي باشد و لزوم توجه به اين امر را در شروع درمان و تغييرات درماني، مي طلبد. همچنين نشان داده شد كه حضور پرستار در منزل و برآورد فشار خون توسط او مي تواند در برطرف كردن اثر مغشوش كننده وايت كت بسيار موثر باشد.

 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *