باورهای غلط ازدواج که بسیاری را به اشتباه می اندازد

باورهای غلط ازدواج و افسانه‌هاي غلط در ذهن ما جا مي‌گيرند و هنگامي که ما در بزرگسالي تصميم به ازدواج و انتخاب همسر مي‌گيريم، خود را نشان مي‌دهد.  اين مقاله مي‌تواند ما را در شناخت و مقابله با آنها اين افسانه‌ها کرده و از بروز احساسات منفي در ما ممانعت کرد. مهم‌ترين افسانه‌هاي مربوط به … ادامه خواندن باورهای غلط ازدواج که بسیاری را به اشتباه می اندازد